KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kullanıcı Güvenliği-KVKK
Gizlilik/Güvenlik – Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni


1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ VE AYDINLATMA METNİ'NİN AMACI
Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) kapsamında veri sorumlusu olan SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”)  markasının siz üyelerimize ve ziyaretçilerimize dair kişisel verilerinin ne tür yöntemle ve hukuki sebeple toplandığını, bu kişisel verilerinizin kullanım alanlarını,
amaçlarını ve şekillerini, SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”)in bu kişisel verilerinizi kimlerle ne şekilde ve ne amaçla paylaşabileceğini, SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”) işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Örn; ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı,
hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, vs.

3. “VERİ SORUMLUSU“ OLARAK YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

‘Vatan Mahallesi. Çarşı Caddesi. No: 68/2 Bayrampaşa, İstanbul” merkez adresinde faaliyet gösteren şirketimiz “SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.”(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”)
KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak,
siz müşterilerimizin, tüketicilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin bu kanun ve ilgili mevzuat kapsamında otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi
gibi verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi hukuka uygun olarak sağlamakla yükümlü olmakla bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğini sizlerle paylaşmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE DAYANAĞI

SafariAVM Savunma güv.malz.ltd.şti.(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”), üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 
ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük ve hizmet standartları çerçevesinde yasalarda sayılan yükümlülükleri yerine getirmeyi; sizlere daha iyi hizmet verebilmeyi, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri,
tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, bunlarla ilgili ticari-mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik, satış ve
kart işlemleri, bilgilendirme-uygulamalarının ve istatistik çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefon
numarası, adres, e-posta adresi, kredi kartınızın son 8 hanesi, cinsiyet, sosyal medya hesap bilgileri, ürün bilgileri, ürün tercihleri, alışveriş sıklığı,…) KVK Kanununda öngörülen yöntem ve usuller ile işleyebilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz,SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”)'ti siz değerli müşterilerine sunduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla; KVK Kanun kapsamında açık rızanıza istinaden her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Kişisel Verilerin Korunması
Politikası ve Aydınlatma Metni ile Kişisel Veri Saklama-İmha Politikasına uygun olmak üzere şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan 
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

6. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRESİ

KVK Kanunun 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca veri sorumlusu şirketimiz işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının 
gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacının sona ermesinden sonra silinecek olup silme hususundaki azami süre veri sahibinin verisinin silinmesiyle ilgili bir talebi olmaması halinde verinin 
tutulma amacının sona ermesinden sonra ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte yasal mevzuat kapsamında ve emredici şekilde daha uzun ya da daha kısa süre öngörülen hallerde veriler, mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde
kalmaya devam edecektir.
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ise; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar ise bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt
ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ise bu kanun kapsamındaki veriler 10 yıl süreyle saklanacaktır. Bu süreler geçtikten ve kişisel verilerin işlenme
  şartlarının tamamı ortadan kalktıktan sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

a. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
– SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”) , kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istediğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere şirketin
  yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) veya SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”) ya da siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
–SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”) haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak;
–SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”) çalışanlarının veya aracılarının,SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”) ürünü kullananların veya kamu güvenliği açısından acil durumlarda harekete geçmek için, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile 
paylaşabilecektir.
b. Üçüncü Kişilerle Kişisel Veri Paylaşımı
İşlenen kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz 3. Kişiler tarafından yürütülmesi, şirketimiz tarafından
  sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek yeniliklerin ve tüm haberlerin siz müşterilerimize bildirilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde
  olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından gerekli idari operasyonların yürütülmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları 
politikalarının yürütülmesinin temini, mali ve hukuki işlerin yürütülmesi, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda teknik destek almak amacıyla iş ilişkisi kurulan 3. şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, 
SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”)  şirketlerine, hissedarlarımıza, marka işbirlikçilerimize KVK Kanunu nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca;
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
– kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
– kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,
amacıyla www.polismalzemeleri.com websitemizde bulunan BAŞVURU FORMU nu doldurarak, ıslak imzalı şekilde fiziken kimliğinizi ibraz etmek suretiyle, Vatan Mahallesi. Çarşı Caddesi. No: 68/2 Bayrampaşa, İstanbu adresine bizzat
  veya mağazalarımız aracılığıyla veya kisiselverilerim@safariavm.com adresinden tarafımıza ulaştırarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”) , kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altındaki tesislerde bulunan ve
sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi kişisel bilgileri İnternet üzerinden ilettiğimizde, bunları Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle koruruz.
Ayrıca Kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Kullanılan Kredi kartları özel crypto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir.
SafariAVM, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SafariAVM’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini
almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”)  bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve
gerekli önlemleri alır.

10. GÜVENLİK BİLDİRİMİ

SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”), erişim şifresi gibi bilgilerin sizin tarafınızdan belirlenmesine olanak sağlar. Erişim şifresinin unutulması durumunda kayıt olurken vermiş olduğunuz e-posta adresine yeni şifre oluşturma bağlantısı gönderilir.
  Gizli bilgilerin istendiği bölümlerde SSL (Secure Socket Layer) yöntemini kullanarak bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçmesini engeller. Sitemizde kredi kartı işlemi için haberleşmede her aşama güvenlik altına alınmıştır.

11. SİTE-ZİYARETÇİ HABERLEŞME GÜVENLİĞİ

Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standardında gerçekleşmektedir. Söz konusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktedir.
Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. 
Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır.

12. SİTE-BANKA HABERLEŞME GÜVENLİĞİ

Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka’nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Söz konusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

13. SİTE İÇİ VERİ GÜVENLİĞİ

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka  POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilerek kalıcı olarak saklanması mümkün değildir.

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ'NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”), Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni üzerinde KVK Kanununda yapılacak değişiklikler ve bu Kanun uyarınca kurulan Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda zaman zaman değişiklik yapabilir.
  Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nin “” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ndeki
  değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yine de bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini
  ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca 
www.polismalzemeleri.com’de yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

15. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde
  İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

16. TİCARİ İLETİ İZNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım,
promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, 
saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve SAFARİ AVM SAVUNMA GÜVENLİK MALZ. TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.(“Polismalzemeleri.com” ve/veya “Şirket”) ’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla
kolayca çıkabilirsiniz. SMS listemizden çıkmak için, gelen SMS’de bildirilen yönlendirmeleri izleyerek ücretsiz olarak göndereceğiniz SMS ile listeden çıkabilirsiniz.